Články

Vysokofrekvenčné vibrátory – nenahraditeľní pomocníci pri betónovaní

V dnešnom článku si predstavíme nenahraditeľných pomocníkov pri betonárskych prácach – vysokofrekvenčné ponorné vibrátory betónových zmesí.

 

Betón je zmes zložená z vody, piesku, štrku a cementu, príp. aj iných prísad. V procese jeho miešania, liatia a rôznych chemických reakcií medzi jeho zložkami v ňom vznikajú vzduchové bubliny alebo dutiny, ktoré znižujú jeho výslednú pevnosť a kvalitu. Preto je vhodné a nutné použiť ponorný vibrátor pre odstránenie týchto bublín.

Vibrátor prenáša na betónovú zmes vysokofrekvenčné kmitanie, takže sa znižuje vnútorné trenie medzi jej jednotlivými časticami. Preto zmes nadobúda podobnú formu, ako keby bola tekutinou, takže vypĺňa a preniká do dutín, ktoré predtým vypĺňal vzduch. Ten sa pohybuje smerom hore až opustí zmes na jej hladine. To vedie k homogénnejšej štruktúre zmesi, primeranému zhutneniu a vyššej pevnosti a kvalite po stuhnutí.

 

Vibrovanie betónu

 

Preto je pri stavbe rozličných priemyselných podláh, betónových stien, múrov, stĺpov a iných betónových výrobkov potrebné použiť stavebné vibrátory. V takýchto prípadoch sú vysokofrekvenčné ponorné vibrátory známe ako "poker", "spud" alebo jednoducho "vibračné ihly" alebo „hlavice“, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s betónom. Preto sa aj hovorí, že vytvárajú tzv. vnútorné priame vibrácie.

 

Ako sme už spomenuli, cieľom vibrovania betónu je preskupenie rôznych jeho zložiek. Preto sa hlavica vibrátora nesmie používať na miešanie betónu, ale len pre dosiahnutie optimálneho zloženia zmesi bez vzduchových bublín.

 

Ako fungujú vysokofrekvenčné vibrátory?

Pre dosiahnutie správneho zloženia betónových zmesí sa v stavebníctve využívajú vysokofrekvenčné ponorné vibrátory. Frekvenčný pohyb vibračnej hlavice (ihly) zabezpečuje pohyb excentrického prvku, ktorý je umiestnený v jej vnútri a ktorá je upevnená na hriadeli poháňanou trojfázovým elektrickým motorom. Rotačný pohyb excentrického prvku vytvára rotačné odstredivé pohyby vibračnej hlavice s vysokou frekvenciou, čím vznikajú vibrácie. Odolnosť a konštantná rýchlosť otáčania sú základnými faktormi pre kvalitné zhutnenie betónu. Pokles odstredivej sily výrazne znižuje kvalitu zhutneného betónu. Preto je dôležité dbať na výkon a kvalitu zdroja elektrickej energie a pohonu samotného vysokofrekvenčného vibrátora.

Vysokofrekvenčný vibrátor ENAR

V našej ponuke nájdete modely od spoločnosti OLI (rad VHN)ENAR (M AFP) (na obrázku vyššie) s rôznymi dĺžkami hriadeľa a veľkosťou vibračnej hlavice. Obe spoločnosti sa už desiatky rokov venujú výrobe vibračnej techniky a patria k lídrom na trhu.

 

Ako poháňať vysokofrekvenčné vibrátory?

Pre správne zhutnenie betónovej zmesi vysokofrekvenčné vibrátory bežne fungujú s veľmi vysokými otáčkami, až 12 000 otáčok za minútu. Pre dosiahnutie týchto otáčok je potrebná sieťová frekvencia 200 Hz a preto sa tieto vibrátory musia pripojiť a prevádzkovať s elektrickými meničmi (generátormi) napätia a frekvencie, ktoré menia elektrické napätie 230 V/400 V na nízke trojfázové napätie 42 V a frekvenciu z 50/60 Hz na 200 Hz.

 

Meniče pre vysokofrekvenčné vibrátory OLI CM (na obrázku nižšie), ENAR AFE a ENAR Boxel sú navrhnuté tak, aby zvládli poháňať súčasne a v nepretržitom cykle jeden alebo aj viac vysokofrekvenčných vibrátorov. Jednoducho sa pripoja do bežnej elektrickej siete s napätím 230 alebo 400 V a na ich výstupy sa pripoja vysokofrekvenčné vibrátory. Ich konštrukcia a použité materiály sú prispôsobené pre náročné zaobchádzanie na stavbe. Umožňujú jednoduchšie vonkajšie čistenie, zvyšujú ich odolnosť voči prachu a vode a dodávajú im spoľahlivosť a možnosť dlhodobej prevádzky.

 

Menič napätia pre vysokofrekvenčné vibrátory

 

V našej ponuke nájdete modely, ktoré sú určené pre 1 až 3 ponorné vysokofrekvenčné vibrátory. V prípade, že na stavbe nemáte dostupnú elektrickú sieť, pre napájanie meniča môžete použiť elektrocentrálu. Pre pohon vysokofrekvenčného generátora môžete použiť aj špeciálny vysokofrekvenčný generátor ENAR AFGH 2000 na benzínový pohon.

 

Pre jednoduchšiu prácu pri zhutňovaní existujú aj vysokofrekvenčné vibrátory s integrovaným meničom napätia, napr. OLI EWO alebo ENAR i-SPYDER (na obrázku nižšie). Tieto zariadenia jednoducho pripojíte do elektrickej siete a môžete zhutňovať. V porovnaní s bežnými vibračnými hlavicami napájanými elektromechanickými meničmi, majú výhodu v ľahkosti a flexibilite. Konštantná výstupná frekvencia pre udržanie maximálnej odstredivej sily a tým aj vysokého a konštantného výkonu, ochrana proti skratu, nadmernou teplotou, napätím a prúdom sú samozrejmosť.

Vysokofrekvenčný vibrátor ENAR i-SPYDER s meničom napätia

Menu