Články

Prečo používať ponorný vibrátor?

Ak by sme mali ísť od základu, tak vibrácia predstavuje kmitanie predmetu s veľkou frekvenciou. Ide o rýchly a periodicky opakovaný nízkoamplitúdový pohyb, ktorý vzniká neúmyselne alebo úmyselne. Úmyselné vyvolanie vibrovania podkladu iný zariadením predstavuje práve činnosť ponorného vibrátora. Ponorný vibrátor sa využíva predovšetkým v stavebníctve pri práci s betónom alebo inými stavebnými zmesami.  

 

Betón je zmesou vody, suchých hmôt (piesok a štrk) a cementu. Vibrátor prenáša do tejto hmoty vysokofrekvenčné oscilácie takým spôsobom, že sa vnútorné trenie medzi časticami znižuje a vstrebáva efekt gravitácie, čím sa vyvoláva proces ako by to bola tekutina. Počas tohoto procesu vystupujú na povrch v podobe bublín plyny obsiahnuté v hmote. Výsledná hmota je použitá na obloženie nosného rámu a na preniknutie na miesta s obtiažnym prístupom.

 

Nepodceňujte kvalitu betónovej zmesi na stavbe

 

Betón zvyčajne obsahuje vo svojom objeme asi 1 % plynov. Tieto plyny sú produktom chemických reakcií medzi jeho zložkami, ale vnikajú do betónovej hmoty aj pri miešaní a nalievaní. Tým, že sa vzduch a plyny odstránia z betónovej hmoty, tá sa zmení z heterogénnej hromady ku kompaktnej. Navyše pomocou vibrácií je možné zamedziť hromadeniu štrku a vzniku dutín a týmto spôsobom zabezpečiť, že betónová zmes vyplní všetky priestory medzi pieskom a kameňmi.

 

Nadmerný obsah vzduchu a vody oslabuje pevnosť betónu. Pomocou vibrácií je pri homogénnej zmesi dosiahnuté obsiahnutie správneho podielu vody, vzduchu, cementu a týmto spôsobom je optimalizovaná pevnosť betónu. Častá tendencia k používaniu suchšej betónovej konzistencie s nižším pomerom vody a cementu z dôvodu urýchleneho zretia spôsobuje zvýšenú potrebu vibrátora. Ten zabezpečí, že plyn a vzduch nezostane zachytený vo vnútri betónovej zmesi.

 

Akonáhle je betón raz rozvibrovaný priečny rez dokazuje vyrovnané rozmiestnenie štrku a piesku v celej hmote, čo vyvoláva zodpovedajúcu pevnosť. Vibrácie musia byť vykonané správne, pretože nadmerné vibrácie môžu viesť k akumulácii štrku na spodku a jemných materiálov bližšie k povrchu. Táto segregácia je vyvolaná najmä v betónoch kvapalnej konzistencie. Segregácia môže spôsobiť nepravidelné zmrštenie vyvolávajúce vzostup napätia, ktoré potom vyvoláva pukliny

 

Použitie vibrácií vyvoláva zlepšenie v priľnavosti medzi práve pripraveným betónom a starším betónom. Na zabezpečenie optimálneho namiešania betónu je nevyhnutné začať so správnymi zložkami a vykonať vibrácie hmoty skrz jej celú skladbu. Neodporúča sa podceňovať kvalitu betónu, ktorá môže spôsobiť až statické problémy stavby.

 

Preto neváhajte a v prípade potreby sa poraďte s odborníkmi.

Menu